Vi bruger cookies på kvinderiledelse.dk

På kvinderiledelse.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, Hvis du klikker på et link på kvinderiledelse.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Læs mere om cookies
Om loven

Den 1. april 2013 træder nye lovbestemmelser i kraft, som forpligter de største private virksomheder i Danmark og alle statslige virksomheder og institutioner uanset størrelse til at redegøre for deres arbejde med at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser.

Formålet med lovkravene er at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser m.v. således, at der kommer en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i ledelse generelt.

På denne side kan du læse mere om baggrunden for lovgivningen, hvad virksomhederne konkret forpligtes til og hvordan virksomhederne skal afrapportere om de nye krav. 

Fakta om lovgivningen

Hvem er omfattet af de nye regler?
De 1.100 største private virksomheder defineret som de virksomheder, der er er omfattet af årsregnskabslovens gruppe C og D.

Store virksomheder i regnskabsklasse C er virksomheder, som overskrider to af årsregnskabslovens tre størrelsesgrænser for mellemstore virksomheder. Det vil sige en balancesum på 143 mio. kr., en nettoomsætning på 286 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Regnskabsklasse D gælder for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land samt statslige aktieselskaber. Uanset størrelse er disse virksomheder altid omfattet af de mere omfattende regler i regnskabsklasse D.

Alle statslige virksomheder og institutioner i den statslige forvaltning.

De nye lovbestemmelser indeholder samlet set følgende forpligtelser:

  • Det pålægges de ca. 1.100 største virksomheder at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.
  • De ca. 1.100 største virksomheder skal have en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.
  • Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal og for udarbejdelse af politikker mv. i årsrapporten.
  • Statslige institutioner og virksomheder uanset størrelse skal opstille måltal, og statslige virksomheder og institutioner med over 50 medarbejdere skal udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen.
  • Statslige institutioner og virksomheder skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal og for udarbejdelse af politikker mv. til ressortministeren, som skal indberette til ministeren for ligestilling og kirke.

Læs lovgivningen her

For de private virksomheder
For offentlige virksomheder / institutionerUdenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K T: 2268 8549